google-site-verification=iMEZ2TE5YaCO4H789a8f_uaJnj4uluFM6VmDnqnbykE
top of page

1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM VE DANIŞMANLIK

MİTHATPAŞA CD NO 54/21 KIZILAY/ÇANKAYA/ANKARA

iletisim@emayapim.com

2. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve KULLANIMI

Kullanıcı, www.astrolojigunlugu.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan EMA FİLM uygulamalarında (“Platform”) bulunan belirli film ve dizi içeriğini (“İçerik”), her bir İçerik başına belirli bir ücret ödeyerek, internet üzerinden aşağıda belirtilen koşullar dahilinde izleyebilecektir.

Satın alınan hizmet kullanıcının tercih ettiği zaman dilimi için geçerlidir. Kullanıcın tercih ettiği gün ve saatte telefon görüşmesi ile hizmet gerçekleşecektir. Kullanıcı yaptığı ödemeyi danışmanlık hizmeti olarak alacaktır.

Müşteri tarafından randevusu alınan hizmetin, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan Dijital İçerik “tek soru sor, tarot, doğum haritası” isimli danışmanlık hizmetidir.

Kullanıcı, mesafeli sözleşme konusu hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi ile ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK ile paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK uhdesinde üreyen tüm bilgilerin işlenmesine ve saklanmasına izin vermektedir. Kullanıcı, her zaman için EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK’den bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabilecek ve kayıtlı bilgilerin silinmesini talep edebilecektir. Ancak Kullanıcı, böyle bir bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul eder.

İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

3. MAL/HİZMETİN FİYATI

TEK SORU 50 TRY TAROT 200 TRY DOĞUM HARİTASI 800 TRY (Tüm vergiler dâhildir). Ödeme, banka veya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecektir. Toplam tutar EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilecektir. Söz konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme ve/veya iade uygulaması bulunmamaktadır.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Kiralanan İçerik, Kullanıcı’nın işleme onay vererek ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi kabulü ile ödemenin tahsilatının gerçekleştiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. Kullanıcı, tahsilatın yapıldığı andan itibaren tercih ettiği zaman diliminde hizmeti gerçekleşecektir.

Herhangi bir nedenle ücret tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK’a ulaşmaz ise, EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK mal/hizmetin teslimi ve sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK’nin makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, EMA FİLM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5. CAYMA HAKKI

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan mal/hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edildiğinden, tüketicinin cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kullanıcı, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini www.astrolojigunlugu.com adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Kullanıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde EMA BİLGİSAYAR FİLM YAPIM DANIŞMANLIK tarafından işlenecek olup; kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha detaylı bilgiye www.kikifilmi.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

bottom of page